องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

ติดต่อ อบต.องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
ที่อยู่: หมู่ 5 ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110

โทรศัทพ์ โทรศัทพ์: 043-210021
โทรสาร โทรสาร: 043-210021
อีเมล์ อีเมล์: contact@peayyai.go.th

ฟอร์มติดต่อ อบต.

กรุณาคลิกชื่อที่ต้องการติดต่อด้วย.

กรุณาพิมพ์ชื่อผู้ติดต่อด้วย.

กรุณาพิมพ์อีเมล์ผู้ติดต่อ.

กรุณาพิมพ์เรื่องที่ต้องการติดต่อ.

ข้อความ:

กรุณาพิมพ์ข้อความที่ต้องการติดต่อด้วย.

กรุณาพิมพ์ผลบวกของตัวเลขที่ปรากฏด้วย.