องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ภาพกิจกรรม

โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2561  ท่านนายก  สุรพงค์  ถวิลวงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่  ได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจ .....
เมื่อวันที่: 27 สิงหาคม 2561
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 25ุ61 สนามกีฬา อบต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา  จ.ขอนแก่น
.....
เมื่อวันที่: 13 มกราคม 2561