องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50) วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น.

พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50) วัน  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
วันพฤหัสบดี  ที่  1  ธันวาคม  2559  เวลา  08.30  น.  ณ  วัดป่าภูเขาดิน  หมู่ที่  1  ตำบลเปือยใหญ่  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น
 

เมื่อวันที่: 1 ธันวาคม 2559