องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญรสมวารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 27 ตุลาคม 2559

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญรสมวารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  วันที่  27  ตุลาคม  2559           ณ  วัดป่าภูเขาดิน  หมู่ที่  1  ตำบลเปือยใหญ่  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น
 

เมื่อวันที่: 27 ตุลาคม 2559