องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่พิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ และอธิษฐาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบาทราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอโนนศิลา ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

พิธีทำบุญตักบาตร  เจริญพระพุทธมนต์  และอธิษฐาน  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบาทราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  วันจันทร์ที่  5  ธันวาคม  2559  ณ  หอประชุมอำเภอโนนศิลา  ตำบลโนนศิลา  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น
 

เมื่อวันที่: 5 ธันวาคม 2559