องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ภาพพิธีเปิดงานเทศกาลว่าวและบุญกุ้มข้าวใหญ่โนนศิลา ประจำปี 2559

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด “งานเทศกาลว่าวและบุญกุ้มข้าวใหญ่โนนศิลา ประจำปี 2559 ” พร้อมกับ นายจิรยุทธ โชติศิลากุล และ นายศรัญ กสิกิจวรกุล ส.อบจ.ขอนแก่น อ.โนนศิลา โดยมี นายรุจน์ รังษี นายอำเภอโนนศิลา กล่าวรายงาน เมื่อ 18 ธันวาคม 2559 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโนนศิลา โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิ พิธีแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร การจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน การจัดกิจกรรมทางศาสนา การน้อมลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการแสดงแสง สี เสียง ในระหว่างวันที่ 18 -20 ธันวาคม 2559
 

เมื่อวันที่: 18 ธันวาคม 2559