องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 25ุ61 สนามกีฬา อบต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น


เมื่อวันที่: 13 มกราคม 2561