องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2561  ท่านนายก  สุรพงค์  ถวิลวงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่  ได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม  การออกหน่วยแพทย์อาสา  สมเด็จพระศรีนคริทรบรมราชชนนี  และโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน  ณ โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ ตำบลหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่: 27 สิงหาคม 2561