องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่พิธีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล 50 ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.39 น. ณ แหล่งน้ำสาธารณะหนองนาฮี บ้านชาติ หมู่ที่ 5 ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

พิธีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล  50  ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันจันทร์ที่  28  พฤศจิกายน  2559  เวลา  09.39  น.  ณ  แหล่งน้ำสาธารณะหนองนาฮี  บ้านชาติ  หมู่ที่  5  ตำบลเปือยใหญ่  อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 
 

เมื่อวันที่: 28 พฤศจิกายน 2559