องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่

กำลังโหลด
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

More
วันที่: 3 ตุลาคม 2560
More
วันที่: 3 ตุลาคม 2560
More
วันที่: 3 ตุลาคม 2560
More
วันที่: 3 ตุลาคม 2560
More
วันที่: 3 ตุลาคม 2560
More
วันที่: 3 ตุลาคม 2560


ประชาสัมพันธ์การเงินสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

More
วันที่: 1 ตุลาคม 2561
More
วันที่: 1 ตุลาคม 2561
More
วันที่: 1 ตุลาคม 2561
More
วันที่: 3 กันยายน 2561
More
วันที่: 3 กันยายน 2561


การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

More
วันที่: 19 พฤศจิกายน 2561

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ราคากลาง


สปสช
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

More
วันที่: 26 พฤศจิกายน 2561

ภาพกิจกรรรม

โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2561  ท่านนายก  สุรพงค์  ถวิลวงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่  ได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจ .....
เมื่อวันที่: 27 สิงหาคม 2561
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 25ุ61 สนามกีฬา อบต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา  จ.ขอนแก่น
.....
เมื่อวันที่: 13 มกราคม 2561

หนังสือราชการกรมส่งเสริม ฯ

กำลังโหลด

หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น

กำลังโหลด

ข่าวเปิดสอบของหน่วยงานราชการ