องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
เรื่อง ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน
 
ลงวันที่:
24 กันยายน 2561
รายละเอียด:
 
เอกสารดาวน์โหลด: