องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่กองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง นายเจษฎา ภูครองหิน
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
นายช่างโยธา นายมานิตย์ พูลมะเริง
ตำแหน่ง: นายช่างโยธา
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
นายช่างไฟฟ้า นายพิฑูลย์ ถุงทันพิมพ์
ตำแหน่ง: นายช่างไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์: thungthanpim@hotmail.com
Facebook:
Line ID: