องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้าส่วนการศึกษา นายสมจิตร มูลบุรีย์
ตำแหน่ง: หัวหน้าส่วนการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ: 0933848291
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
นักวิชาการศึกษา นางสาวสุภา แสนโคตร
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ผู้ดูแลเด็กเล็ก นางสาวนรีรัตน์ ญาสกล
ตำแหน่ง: ผู้ดูแลเด็กเล็ก
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ผู้ดูแลเด็กเล็ก นางวรุณยุภา สุขโข
ตำแหน่ง: ผู้ดูแลเด็กเล็ก
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID:
ผู้ดูแลเด็กเล็ก นางสาวประไพร ประวันนา
ตำแหน่ง: ผู้ดูแลเด็กเล็ก
เบอร์โทรศัพท์:
มือถือ:
อีเมล์:
Facebook:
Line ID: