องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลเปือยใหญ่ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ทอผ้าไหม
รายละเอียด: เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา จำนวนสมาชิก 20 คน การจัดการ สตรีรวมกลุ่มเมื่อปี พ.ศ.2539 เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และส่งเสริมอาชีพสตรีภายในหมู่บ้าน ต่อมาได้ระดมทุนโดยการออกหุ้น ๆ ละ 100 บาท ชุมชน 1. กลุ่มสตรีทอผ้าไหม การรวมกลุ่ม สตรีในหมู่บ้านที่เป็นแม่บ้านใช้เวลาว่างจากการประกอบอาชีพ รวมกันผลิตผ้าไหมเพื่อพัฒนาฝีมือในการผลิตให้ได้มาตรฐาน อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม ทำหัตถกรรม
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มสตรีทอผ้าไหม
ที่อยู่: หมู่ 5 บ้านชาติ ต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 40110 ติดต่อ : นางสาคร ปลื้มอาพร
เบอร์โทรศัพท์: 043 281119
ราคา: บาท
หมี่ลายนกยูงและลายผักแว่น
รายละเอียด: 113 หมู่ 1บ้านเปือยใหญ่ ตำบลเปือยใหญ่ กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110 ติดต่อ : คุณสง่า หารดี โทร : 081 263 4579
กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มทอผ้าไหมบ้านเปือยใหญ่
ที่อยู่: 113 หมู่ 1บ้านเปือยใหญ่ ตำบลเปือยใหญ่ กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110 คุณสง่า หารดี
เบอร์โทรศัพท์: 081 263 4579
ราคา: บาท
ผ้าฝ้ายมัดหมี่
รายละเอียด:

ผ้าฝ้ายมัดหมี่

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าฝ้าย

 24 หมู่ 2 ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110

ติดต่อ : นางสมนึก ยุพิน

โทร :  086 2326841

 

กลุ่มผู้ผลิต: กลุ่มทอผ้าฝ้าย
ที่อยู่: 24 หมู่ 2 ตำบลเปือยใหญ่ กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
เบอร์โทรศัพท์: 086 2326841
ราคา: บาท